Ngarkim

Shkarkoni Aplikacionin per Android

Princi i Arberit, për të qenë sa më afër klientelës tonë duke i ofruar shërbimet më cilësore dhe më bashkohore. Duke ofruar një gamë të gjerë me standarte bashkohore dhe duke qenë lider në sektorin tonë. Për me qenë sa më afër nesh dhe të informuar në qdo kohë rreth nesh, ju ofrojmë aplikacionin tonë zyrtar.

Download App

Shoot Us a Message

We would love to hear from you. Get in touch with us now.

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to the mailing list to keep up with new features & updates from us. Don't worry... we don't like spam either.