Hotel Princi i Arbërit

Aty ku ëndrrat bëhen reailitet

Salla për darsma

Restorante

Hapsira Relaksuese

Bare

Hapsira Sportive

Dhoma & Suita

Shtëpia juaj e dytë

Shërbimet Tona

Salla për Darsma

Salla për Darsma

Salla për ahengje të ndryshme familjare

Absolventiada

Hapsira Relaksuese

Pishina

Sauna

Banjo Turke

Dhoma & Suita

23 Dhoma të gatshme për shfrytëzim

Shiko më shumë

Jeto si një mbret

Për më shumë
SPA